Unit 'OpenJpeg' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_vampyreimaging]

OPJ_STREAM_READ

Declaration

Source position: OpenJpeg.pas line 341

const OPJ_STREAM_READ = $0001;CT Web help

CodeTyphon Studio