Unit 'OpenJpeg' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_vampyreimaging]

OPJ_CINEMA_MODE

Declaration

Source position: OpenJpeg.pas line 120

type OPJ_CINEMA_MODE = (

  OFF = 0,

  

  CINEMA2K_24 = 1,

  

  CINEMA2K_48 = 2,

  

  CINEMA4K_24 = 3

  

);CT Web help

CodeTyphon Studio