Unit 'OpenJpeg' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_vampyreimaging]

JPWL_MAXIMUM_TILES

Declaration

Source position: OpenJpeg.pas line 105

const JPWL_MAXIMUM_TILES = 8192;CT Web help

CodeTyphon Studio