Unit 'OpenJpeg' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_vampyreimaging]

JPWL_MAXIMUM_HAMMING

Declaration

Source position: OpenJpeg.pas line 106

const JPWL_MAXIMUM_HAMMING = 2;CT Web help

CodeTyphon Studio