Unit 'OpenJpeg' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_vampyreimaging]

JPWL_MAX_NO_MARKERS

Declaration

Source position: OpenJpeg.pas line 102

const JPWL_MAX_NO_MARKERS = 512;CT Web help

CodeTyphon Studio