Unit 'ImagingCanvases' Package
[Overview][Constants][Types][Classes][Procedures and functions][Index] [#pl_vampyreimaging]

TPixelWriteProc

Declaration

Source position: ImagingCanvases.pas line 80

type TPixelWriteProc = procedure(

  const SrcPix: TColorFPRec;

  DestPtr: PByte;

  DestInfo: PImageFormatInfo;

  SrcFactor: TBlendingFactor;

  DestFactor: TBlendingFactor

);CT Web help

CodeTyphon Studio