Unit 'lws2override' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_lnet]

PFDSet

Declaration

Source position: lws2override.pp line 22

type PFDSet = ^TFDSet;CT Web help

CodeTyphon Studio