Unit 'AsphyreFormatInfo' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#pl_asphyresphinx]

GetPixelFormatInfo

Declaration

Source position: AsphyreFormatInfo.pas line 108

function GetPixelFormatInfo(

  Format: TAsphyrePixelFormat

):TPixelFormatInfo;



CT Web help

CodeTyphon Studio