Unit 'GraphCanvasGradient' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Index] [#bs_enginesplus]

TplGradientType

Declaration

Source position: graphcanvasgradient.pas line 49

type TplGradientType = (

  gtVertical,

  

  gtHorizontal,

  

  gtDiagonal,

  

  gtDiagonal2,

  

  gtVerticalBar,

  

  gtHorizontalBar,

  

  gtDiagonalBar,

  

  gtDiagonalBar2,

  

  gtRadial,

  

  gtTopBar,

  

  gtBottomBar

  

);CT Web help

CodeTyphon Studio